Bewerkingsrechten vragen
Vragenlijst Seizoen 2017-2018
*Vereist
Voornaam & Naam *
Jouw antwoord
Ploeg *
Jouw antwoord
Geef aan in welke mate je tevreden bent over de trainingen *
(1 is helemaal ontevreden, 5 is heel tevreden)
Motiveer eventueel je antwoord
Jouw antwoord
Geef aan in welke mate je tevreden bent over de coaching *
(1 is helemaal ontevreden, 5 is heel tevreden)
Motiveer eventueel je antwoord
Jouw antwoord
Heb je opmerkingen over de clubwerking zoals kalenderopmaak, bestuur, activiteiten, …
Jouw antwoord
We willen graag volgend seizoen reeds voorbereiden, daarom peilen we naar je intenties
Blijf je volgend jaar bij Grivok spelen ?
Selectie wissen
Koppel je je engagement aan bepaalde voorwaarden dan kan je die hieronder formuleren:
Jouw antwoord
Meehelpen in de club (VANAF U17)
In een club zijn veel verschillende taken uit te voeren en moet er steeds vooruit worden gedacht en nieuwe ideeën en impulsen kunnen de club een nieuw elan geven. Daarom vragen we (ev. losse) hulp. Kandidaat om mee te helpen met:
Selectie wissen
Iets Anders/Opmerkingen
Jouw antwoord
Wil je met iemand van het bestuur spreken ?
Selectie wissen
Zo ja, met wie
Jouw antwoord
Verzenden
Pagina 1 van 1
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.
Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google. Misbruik rapporteren - Servicevoorwaarden - Privacybeleid