logo kozmoz2007 indaver logo kozmoz2007 indaver

Het Jeugdcoördinatorenteam en hun planning voor dit seizoen

Lieve Uytterhoeven (lieve@grivok.net) is de eerste contactpersoon voor de ouders/spelers. Met alle vragen en opmerkingen kan u bij haar terecht.

Stef Van den Broeck (stefvdb@grivok.net) zorgt voor contact met en opleiding van de trainers. Hij legt ook de technische lijn van Grivok vast.

Jullie zullen allen regelmatig tegenkomen in de sporthal tijdens trainingen of wedstrijden.

Attitude is het komende jaar een belangrijke aandachtspunt in onze werking. Hier vragen we zowel van de spelers als van de ouders en trainers bereidheid om hier samen aan te werken. Het gaat zowel om trainingsattitude als wedstrijdattitude. De trainers zullen hier zeker het goede voorbeeld geven.

Maar ook zullen we proberen om iedereen meer te betrekken bij het volleybal in het algemeen , dus niet alleen ploeg- of clubgebonden interesse. Vervolgens ondersteunen en begeleiden we onze trainersgroep, bestaande uit trainers en assistenten zodat onze jeugdspelers en -speelsters leerrijke maar ook plezante trainingen/wedstrijden hebben.

De jongste groepen zijn de toekomst van onze club. Daarom schenken we er iets meer aandacht aan het in het komende seizoen.

Wat willen we concreet doen:

Nadruk wordt dit jaar gelegd op volgende items (in volgorde van belangrijkheid)

  • Attitude : hiervoor werd een gedragscode opgesteld die iedereen zal krijgen
  • Om hun volleybalkennis te vergroten gaan al onze jeugdspelers volgende drie zaken moeten kunnen doen: één favoriete ploeg kiezen op het hoogste volleybal niveau ( vb nationale ploeg , Roeselare , Kieldrecht)en daar moeten ze iets van. Wij vragen aan de ouders om de kinderen hier eventueel te helpen.
  • Iedereen moet weten wanneer en tegen wie hun volgende wedstrijd doorgaat.
  • Intern moeten ze de uitslag kennen van de laatste wedstrijd van dames 1 of dames 2 (zie website)
  • Technische en tactische vooruitgang , zowel bij spelers als bij trainers is natuurlijk ook een belangrijke prioriteit
  • 80% aanwezigheid op de trainingen wordt gevraagd om te mogen spelen. Als je geen 80% haalt kan je spelgelegenheid minder zijn. Bij de wedstrijden behaald iedereen, ook de geblesseerden 80%. De geblesseerden gaan dus mee naar de wedstrijden.
  • Afwezigheden worden steeds gemeld aan de trainer door de speler zelf. Dit kan telefonisch of via een lijst in de sporthal in te vullen tijdens de training.
  • Rustig nieuwe start maken van een betere werking , beginnend bij de jongste jeugd (u13, u11, u9, wit)
  • fiche van al de spelers wordt gemaakt: foto, ploeg, gegevens, medische gegevens, schoolgegevens, aangevuld de technische gegevens (testresultaten, aanwezigheden)

Deze fiche krijgt elke jeugdcoördinator, maar zal niet openbaar gemaakt worden (privacy)