Beste Grivokkers,

Na gesprekken die een jaar geleden begonnen zijn, zijn we blij dat we met Beivoc tot een overeenkomst voor een fusie gekomen zijn.

Als Grivok en Beivoc vinden we dat belangrijk  om ervoor te zorgen dat jullie of jullie kinderen volleybal kunnen blijven beoefenen in eigen gemeente en ook dat Beivoc in zekere zin kan blijven voortbestaan.

We zijn dit jaar begonnen met een uitgebreide samenwerking en we geloven dat het vrij vlotjes loopt, met natuurlijk punten waar we nog kunnen aan werken

Wij zijn dan ook verheugd te kunnen melden dat beide clubs principieel akkoord gaan om tot een fusie over te gaan waarbij Grivok de leidende partij zal zijn maar waarbij naast het Prinsenbos de sporthal van Humbeek de tweede thuisbasis van de nieuwe club zal zijn. Dit is ook in lijn met de wensen van de gemeentelijke sportraad.

Andere details dienen nog verder besproken te worden maar er zijn geen onoverkomelijke hindernissen gezien de nieuwe club zal trachten ervoor te zorgen dat iedereen aan zijn trekken komt. Alhoewel wij ervan overtuigd zijn dat dit voor iedereen een ideale oplossing is en wij hopen dat iedereen zich in deze constructie zal kunnen vinden bieden wij de mogelijkheid dat het lid een andere club zoekt en zullen wij hierbij ook helpen waar nodig.

Wij rekenen op jullie steun en medewerking om ervoor te zorgen dat deze nieuwe grote Grimbergse volleybalclub een succes wordt.

Beivoc is een VZW en deze fusie moet door algemene vergadering goed gekeurd worden, dat is voor januari.

Grivok is een feitelijke vereniging waardoor wij dat niet moeten doen doch jullie mogen zeker laten weten als er gegronde bezwaren zijn

Wij wensen jullie en jullie families een prachtig en gezond 2018.

Het Grivok Bestuur